1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

اطلاعيه مهم/سامانه انتخاب واحد از ساعت ١٦ امروز جمعه ١٧ شهريور لغايت ساعت ١٦ فردا شنبه ١٨ شهريور به مدت ٢٤ ساعت به صورت آزمايشي فعال خواهد شد

قابل توجه دانشجويان محترم ورودي سال هاي ٩٣ و ماقبل

احتراما با توجه به تلاش هاي شبانه روزي جهت انجام مراحل بهينه سازي سامانه انتخاب واحد دانشگاه توسط همكاران محترم مركز فناوري و اطلاعات و ارتباطات

به اطلاع مي رساند :

 

سامانه انتخاب واحد از ساعت ١٦ امروز جمعه ١٧ شهريور
لغايت ساعت ١٦ فردا شنبه ١٨ شهريور به مدت ٢٤ ساعت  به صورت آزمايشي فعال خواهد شد

خواهشمند است صرفا دانشجويان ورودي سال هاي ١٣٩٣ و ماقبل با مراجعه به سايت جهت انتخاب واحد و يا تكميل آن اقدام نمايند .

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22