1

7

4

8

9

10

22 

 

اطلاعيه مهم/ سایت انتخاب واحد از ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 1396/06/16 غیر فعال و بسته خواهد شد

قابل توجه دانشجويان محترم

ضمن عرض پوزش به اطلاع می رساند به علت ایرادات ایجاد شده در سیستم سرورهاي انتخاب واحد دانشگاه و علیرغم تلاش ها و پیگیری هاي شبانه روزی همکاران محترم اداه کل فناوری اطلاعات و ارتباطات


کماکان بخشی از ایرادات ادامه دارد ،لذا طبق دستور رياست محترم دانشگاه و رفاه حال دانشجويان عزيزسایت انتخاب واحد از ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 1396/06/16 غیر فعال و بسته خواهد شد
و مجددا از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/06/19 فعال خواهد گرديد

قابل ذکر است دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد و اخذ دروس شده اند بقوت خود باقیست و همچنین جهت رعایت مساوات ، سقف كلاس ها تا حداکثر مجاز افزایش پیدا خواهد کرد .


ضمنا دانشجویان محترمي که امروز نوبت انتخاب واحد داشته اند و موفق به انتخاب واحد نشده اندمی توانند از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/06/19 نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند


و انتخاب واحد كليه ورودی هاي ديگراز ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/06/20 لغایت ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 1396/06/22 خواهد بود .


اداره كل حوزه رياست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

لينك هاي مرتبط

 102