1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

قابل توجه اساتيد محترم- تالیف کتاب با عناوین پیشنهادی

عناوين پيشنهادي بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي جهت تاليف كتاب به پیوست تقديم مي شود.

اساتيد علاقمند می توانند جهت تكميل فرم ها به دفتر مطالعات فرهنگي دانشگاه مراجعه نموده و یا با شماره  3663028 (آقای محتشمی) تماس حاصل نمایند.
درصورت تاييد پروپوزال تاليف كتاب حق الزحمه آن پرداخت مي شود. آخرين مهلت تكميل فرم ها 15 مهرماه است.

 

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22