1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

برگزاری سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنومیکس و پروتئومیکس در واحد اردبیل

سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنومیکس و پروتئومیکس 26 و 27 مهرماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22