1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

دكتر ملك نژاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر مهدی ملك نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد منصوب شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،

در پی استعفاي دكتر عباس شيخ الاسلامي از رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد و موافقت دكتر فرهاد رهبر طي حكمي دكتر مهدی ملك نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد منصوب شد.

دکتر ملک نژاد پیش از این معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد را بر عهده داشت.

 

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22