1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

قابل توجه اساتید محترم / برگزاری ضیافت اندیشه استادان

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:

ضیافت اندیشه استادان

ویژه اساتید هیات علمی و حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

مهلت ثبت نام : 26 مرداد ماه

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22