1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب مشاور رئیس و مدیرکل دفتر انتصابات دانشگاه

 طی حکمی از سوی دکتر رهبر صورت گرفت؛
انتصاب مشاور رئیس و مدیرکل دفتر انتصابات دانشگاه
دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی  با صدور حکمی، ‌دکتر محمدحسن صادقی مقدم را به سمت مشاور رئیس و مدیرکل دفتر انتصابات دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدحسن صادقی مقدم
با اهدا سلام و تحیات
با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده شما، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان مشاور رئیس و مدیرکل دفتر انتصابات دانشگاه منصوب می شوید.
امید است با رعایت تقوا و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات و اموال دانشگاه نمایید.
فرهاد رهبر
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
همچنین دکتر فرهاد رهبر طی نامه ای، از زحمات و تلاش های احمد دانیالی در دوران مسئولیت در دانشگاه آزاد اسلامی تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22