1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور بویژه شهرهای مسافرپذیر ملزم به تشکیل ستاد اسکان تابستانی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، دکتر مرتضی احسانی معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه‌ تشکیل ستاد اسکان تابستانی (2) خطاب به روسای واحدهای مرکز استان(دبیران هیات های امنای استانها) واحدهای جامع مستقل و مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی آورده است:
با عنایت به بخشنامه شماره 50/25234 مورخ 96/04/31 مبنی بر تعطیلی واحدها و مراکز دانشگاهی در نیمه مرداد سال جاری به منظور تامین هر چه بیشتر رفاه کارکنان خدوم دانشگاه (اعم از کارمند و هیات علمی) و خانواده آنان در برخورداری از امکانات اقامتی- رفاهی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه در این ایام ( 96/05/12 لغایت 96/05/27) از تاریخ ابلاغ این بخشنامه همه واحدها بویژه واحدهای مسافرپذیر و پرمخاطب مستقر در استان‌ها مکلف هستند مطابق مفاد بخشنامه ستاد اسکان نوروزی 50/81495 مورخ 95/11/10 نسبت به تشکیل ستاد اسکان تابستانی (2) با نظارت مستقیم رئیس یا معاون اداری و مالی واحد یا مراکز آموزشی اقدام کنند.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22