1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

وزارت بهداشت ظرفيت پذيرش دانشجويان گروه علوم پزشكی را بشدت کاهش داده است

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وزارت بهداشت ظرفيت پذيرش دانشجويان گروه علوم پزشكي را بشدت کاهش داده است
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی عليرغم برخورداري واحد مشهد از دو بيمارستان ملكي با امكانات فوق العاده، ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي را به شدت محدود کرده است .

دکتر رضا اشرف زاده در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در رابطه با ظرفیت پذیرش دانشجو در کنکور سال ۹۵ و تعداد صندلی خالی در این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دارای 540  رشته در مقاطع مختلف تحصيلي است که با توجه به ظرفيت استاندارد پذيرش هر رشته / مقطع ، این دانشگاه امكانات لازم و كافي جهت پذيرش دانشجو در كليه رشته مقاطع را دارد اما تعدادی از این رشته ها به دليل فقدان يا كمبود متقاضي به حد نصاب لازم جهت برگزاري كلاس نرسیده است.
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به تعداد دانشجونی که از طریق  تکمیل ظرفیت در نيمسال دوم 95 جذب دانشگاه شده اند، گفت:  535 نفر متقاضي بر اساس نمره و رتبه كل به صورت تكميل ظرفيت به دانشگاه راه یافتند، بطوریکه تعداد كل پذيرش با رشته هاي بدون آزمون در نيمسال فوق 1900 نفر بوده است .
دکتر اشرف زاده مجموع رشته هاي واحد در كليه مقاطع و دوره هاي  پاره وقت ، معلمان و دوره اي اعم از فعال و غيرفعال را  540 رشته عنوان کرد و افزود: از اين تعداد 410 رشته فعال و 130 رشته غير فعال است و شامل مقاطع  كارداني 40 رشته،(27 غيرفعال +13فعال )، كارداني پيوسته 24 رشته ( 11غيرفعال +13فعال )، كارشناسي پيوسته 140 رشته ( 31غيرفعال + 109فعال )، كارشناسي ناپيوسته 52 رشته (24غيرفعال +28فعال )، كارشناسي ارشد 193 رشته (13 غيرفعال +180فعال )، پزشكي دكتري تخصص 91 رشته (24 غيرفعال +67فعال ) می باشد.
وی در خصوص اینکه کدام  رشته ها از متقاضی کمتری برخوردار بوده است، افزود: اكثر رشته هاي گروه كشاورزي و علوم پايه با افت پذيرش قابل ملاحظه اي همراه بوده  در حالی که رشته هاي گروه پزشكي و پيراپزشكي هيچگونه افتي نداشته است .
وی با بیان اینکه واحد مشهد از 2 بيمارستان ملكي با امكانات مناسب برخوردار است، نسبت به کاهش شدید ظرفیت پذيرش دانشجويان گروه علوم پزشكي از سوی  وزارت بهداشت انتقاد کرد.
دکتر اشرف زاده در پاسخ به این سئوال که ورودی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۵-۹۶در مقایسه با سال گذشته چه تغییراتی کرده است؟ اظهار کرد: واحد مشهد براي كليه رشته مقاطع موجود داراي صندلي با امكانات مناسب است اما شاید حدود  20 درصد ظرفيت پذيرش واحد به علت فقدان متقاضي داراي صندلي خالي باشد ولی  این واحد دانشگاهی بالغ بر 10 هزار دانشجو در سال تحصيلي 96-95 پذيرش داشته است.
وی با بیان اینکه واحد مشهد  در سال 94 تنها از  9 رشته دکتری و 57 رشته کارشناسی ارشد برخوردار بوده است، اظهار کرد: اکنون  تعداد رشته های دکتری به 50 رشته و کارشناسی ارشد به  118 رشته در این دانشگاه افزایش یافته است.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22