1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

مدیرکل دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

با حکم دکتر فرهاد رهبر؛
مدیرکل دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد
دکتر فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، محمد عابدی را به سمت «مدیر کل دانش‌آموختگان» منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در قسمتی از حکم دکتر فرهاد رهبر خطاب به عابدی آمده است: «بنا به پیشنهاد معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و نظر به سوابق و تجارت ارزنده جنابعالی به عنوان مدیرکل دانش‌آموختگان منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به ذات اقدس الهی و همکاری با سایر همکاران مجموعه در انجام امور موفق و موید باشید.»
همچنین دکتر فرهاد رهبر در نامه جداگانه‌ای از زحمات طهمورث آقاجانی، مدیرکل سابق دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22