1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم غیر ایرانی/ تعطیلی دانشگاه از 2 الی 16 تیرماه

پیرو اطلاعیه مجتمع بین المللی گلبهار:
 به اطلاع دانشجویان محترم غير ايراني می رساند؛ براي تمديد اقامت یا گذرنامه و خروج از كشور براي دريافت ويزاي تحصيلي و انجام ساير امور خود که نيازمند دريافت نامه از ریاست مجتمع گلبهارهستند

بویژه در بازه زماني  تعطيلي دانشگاه (2 الی 16 تیرماه) که قصد خروج از كشور را دارند و نیازمند به هر نوع نامه اي هستند،  قبل از تعطيل شدن دانشگاه نسبت به دريافت نامه اقدام نمايند .
قابل ذكر است جريمه هر روز تاخير براي عدم تمديد گذرنامه و يا اقامت 300 هزار ريال مي باشد.

لينك هاي مرتبط

 

 

 

21

22