1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

موفقیت دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آزمون مصاحبه استعدادهای درخشان

موفقیت دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آزمون مصاحبه استعدادهای درخشان
آزاده قاسمي دانشجوي سال آخررشته علوم قرآن و حديث دانشكده الهيات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  با معدل كل19/66  از طريق جذب استعدادهاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد ، موفق به  كسب نمره قبولي در مصاحبه ورودي در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي شد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد این موفقیت را به نامبرده و دانشگاهیان گرانقدر بویژه اساتید گروه علوم قرآن و حدیث  تبریک عرض می نماید.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22