1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

تقویم نیمسال تابستان سال تحصیلی 96-95 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

انتخاب واحد

شنبه 96/04/17 لغایت سه شنبه 96/04/20

شروع کلاسها

96/04/24

حذف و اضافه

سه شنبه 96/04/27(ویژه رشته های آموزش معلمان)

دریافت کارت ورود به جلسه

96/05/25 لغایت 96/05/31

پایان کلاسها

پنج شنبه 96/06/02

امتحانات

96/06/04 لغایت 96/06/09

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22