1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

دکتر اشرف زاده : فردوسی حماسه پردازی خردمند و فرهیخته است

دکتر اشرف زاده در هفتمین کنگره بین المللی شعر از توس تا نیشابور
فردوسی حماسه پردازی خردمند و فرهیخته است
استاد ادبیات دانشگاه  گفت:  فردوسی حماسه پردازی خردمند و فرهیخته است که گردونه زمان با  همه چرخش و گردشش نتوانسته نام او را از صفحه زنگار گرفته خود بزداید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دکتر رضا اشرف زاده معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و استاد ادبیات دانشگاه  در مراسم هفتمین کنگره  بین المللی شعر از توس تا نیشابور در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به بیان مطالبی پیرامون جایگاه فردوسی پرداخت و گفت: حکیم ابوالقاسم فردوسی از جمله فرهیختگان و حکیمانی است که روزگار در طی سالیان و حتی قرنها از این گونه افراد یک بار به خود می بیند .
وی افزود: فردوسی حماسه پردازی خردمند و فرهیخته است که گردونه زمان به همه چرخش و گردشش نتوانسته نام او را از صفحه زنگار گرفته خود بزداید، بلکه نور نام او و درخشش شاهنامه اش پرتو به زمانهای آینده انداخته و دل بیدار، بیدار دلان را نورانی کرده است .
دکتر اشرف زاده اظهارکرد: "وادمند گاس" فردوسی را بزرگترین شاعری که  جهان را در برگرفته است می داند و شعرش را زمزمه ی جبرئیل فرشته می شناسد».
وی با بیان اینکه فردوسی حکیمی است که تعریف خاصی از جهان، هستی، خدا و انسان دارد،اظهار داشت : ستایش او از خداوند همان ستایشی است که هر انسان دل آگاه وخردمندی دارد بدون وابستگی به این باور یا آن باور .
وی افزود: او خدایی را می ستاید که خداوند جان خرد است و این هر دو را به انسان که در باور او بیهوده و به بازی آفریده نشده است، هدیه داده است.
دکتر اشرف زاده  گفت: وقتی که شاهنامه را کسی بادقت می خواند، درک وشناخت ویژه ای از خداوند، سرنوشت ، هستی ، اختیار ، انسان ،پاکی ، عدالت ، زیبایی ، حیات و... پیدا می کند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: فردوسی با دید وسیع و جهانی و با این جهان بینی وسیع و با خردی که همیشه با او یار و همراه است زمانه ی خویش را با دقت وعقلی فراگیر و بینش اجتماعی در خور توجه زیر نظر گرفت زمینه ی مناسب را تشخیص داد و روحیه مردمان را شناسایی کرد.
وی افزود: فردوسی آبی به بذرهای در سینه کاشته ی ایرانیان فارسی زبان ریخت و زبان را به رشد و تکامل واداشت و پایه سرودن شعر به زبان فارسی را بر بنیادی استوار نهاد که بعدها به دست کسانی چون شهید بلخی و ابوشکور بلخی و رودکی به سوی رشد وتکامل رفت و ساخته و پرداخته گشت تا فردوسی بتواند با آن کاخی بنا کند که از باد و باران گزندی نیابد و با تلاشی جان فرسا، عجم رابا آن زنده کند .
معاون آموزشی واحد مشهد ادامه داد: از طرف دیگر آل سامان که از اصیل زادگان ونژادگان ایرانی تبار بودند،در احیا ماثر گذشته همتی نمودند و با تشویق شاعران و نویسندگان و مترجمان، به گسترش زبان و فرهنگ پارسی وایرانی پرداختند و روح تازه ای به کالبد افسرده ی ایرانیان دمیدند و برای اینکه ایرانی را به هویت و پیشینه ی خود آگاه کنند موبدان و فرهیختگان را به تدوین شاهنامه ها واداشتند.
دکتر اشرف زاده تصریح کرد: فردوسی روحیه تفکر خاص ایران و ایرانی را به خوبی شناخت، وضع زمان را از جهت تاریخی و فرهنگی پیش چشم گرفت و با نگاهی عمیق و منتقدانه به گذشته و بیان نیک و بد آن و زمینه ی تاریک و روشن قهرمانان کتابش طرح آینده ی ایران و ایرانی را پی ریزی کرد و به خرد ورزی بسیار و دیدی حکیمانه رستمی ساخت که قرن ها پشت و پناه ایرانیان شد و کتابی را پی افکند که از باد و باران نیابد گزند.
وی گفت: هنر بیان فردوسی درشاهنامه زبان استوار و فراگیر، دقت نظر در شخصیت های داستان هایش، ستودن خرد وعقل و داد و مهربانی وعدالت و نکوهش هر چه جهل و بی خردی و بیداد و کین وقهر و ... سبب شد که او کتاب کارنامه ی افتخار ملت ایران و رستم او رستمی سر آمد شود .

لينك هاي مرتبط

 

21

22