1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

فرآیند انتخاب اساتید نمونه فرهنگی دانشگاه + فرم ارزیابی

معاون دانشجویی فرهنگی واحد مشهد فرآیند انتخاب اساتید نمونه فرهنگی را تشریح کرد
دکتر حسین پیمانی زاد با اشاره به فرم ارزیابی و انتخاب استاد نمونه فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد؛ از مدیران گروه های آموزشی دانشکده خواست حداکثر تا  تاریخ 4 اردیبهشت ماه سه نفر از اساتید خود را به دفتر مطالعات فرهنگی اعلام نمایند.

وی با بیان اینکه شش محور انتخاب استاد نمونه فرهنگي در فرم ارزشیابی آمده است، توصیه کرد: استاد پیشنهادی عضو تمام وقت هیات علمی باشد و اولویت انتخاب با اساتیدی است که در سالهای گذشته انتخاب نشده اند.
وی تاکید کرد:  پیشنهادات فاقد فرم ارزشیابی بررسی نخواهد شد و اسامی نهایی اساتید نمونه فرهنگی پس از بررسی از سوی معاونت دانشجوی فرهنگی اعلام می شود.

فرم ارزشیابی استاد نمونه فرهنگی

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22