1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتخاب کتاب عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان کتاب سال

 کتاب دکتر محسن علامه عضو هیات علمی واحد مشهد کتاب سال دیرینه شناسی کشور شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد: کتاب دکتر محسن علامه ، عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با عنوان « اطلس جامع داینوفلاژله های دوره کرتاسه حوضه رسوبی کپه داغ » در یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران به عنوان کتاب سال دیرینه شناسی کشورانتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت .

گفتنی است: انجمن ديرينه شناسی ايران  به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقای علمی ديرينه شناسی، توسعه كيفی نيروهای متخصص، بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه ديرينه شناسی تشكيل شده است.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22