مهم/ طبق اطلاعیه سازمان مرکزی دانشگاه: امتحانات در روزهای 20 و 21 و 22 دی ماه برگزار نمی شود

Portal Info
Travel

پيرو اطلاعيه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي
امتحانات روزهاي دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه (20 و 21 و 22) دی ماه در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد لغو و به تاريخ ديگري موكول شد، زمان برگزاری  امتحانات متعاقبا اعلام می شود.
سازمان اداري دانشگاه چهارشنبه 22 دی ماه تعطيل نیست .

روابط عمومي دانشگاه آزاد مشهد