1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

رئیس کلینیک تخصصی کار آفرینی دانشگاههای استان خراسان رضوی مشخص شد

طی حکمی
 رئیس کلینیک تخصصی کار آفرینی دانشگاههای استان خراسان رضوی مشخص شد
طی حکمی مشترک از سوی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شبکه جامع دانشگاهیان استان، رئیس کلینیک تخصصی کار آفرینی دانشگاههای استان خراسان رضوی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، طی حکمی از سوی دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ورئیس هیات مدیره شبکه جامع دانشگاههای استان و دکتر شیخ الاسلامی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و مدیرعامل شبکه علمی وفناوری استان خراسان رضوی،  دکتر الهام فریبرزی مدیرگروه علوم تربیتی دانشگاه آزاداسلامی مشهد به عنوان رئیس کلینیک تخصصی کار آفرینی دانشگاههای استان خراسان رضوی منصوب شد.
مراسم اعطای حکم که با  حضور اعضای کلینیک کارآفرینی در محل این کلینیک همراه بود، توسط جواد انوشه دبیراجرائی شبکه  جامع دانشگاهیان استان به  دکترفریبرزی اعطا شد.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22