1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامى مشهد و دبيرخانه دائمى فناورى‌هاى نوين صنعت ساختمان تفاهم نامه همکاری امضا كردند

صبح امروز؛  با هدف همكاري علمي ، تحقيقاتي آموزشي
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و دبيرخانه دائمي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان تفاهم نامه همکاری امضا كردند.
 تفاهم نامه همکاری  علمي ، تحقيقاتي آموزشي و نشريه علمي – تخصصي میان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و  دبيرخانه دائمي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد : این تفاهم نامه که به امضای دکتر عباس شيخ الاسلامي رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي و مهندس محمد رضا مهردوست مدير دبيرخانه دائمي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان رسید ، طرفین را متعهد می سازد که در زمينه هاي علمي ، تحقيقاتي آموزشي ونشريه علمي تخصصي با هم همكاري داشته باشند .
استفاده از توانمندي علمي دانشگاه در زمينه داوري مقالات نشريه تخصصي دبيرخانه ، با هدف ارتقاء علمي وهم افزايي ،  برگزاري دوره هاي آموزشي ، سمينارها ، كارگاه ها ، همايش ها و نمايشگاه هاي تخصصي ، همكاري در تدوين و انتشار كتب ، نشريات ، ضوابط ،دستورالعمل ها و همكاري در مطالعه و ا رزيابي تكنولوژي ها و فناوري هاي نوين و تعريف پايان نامه هاي ارشد و دكتري دانشجويان در حوزه فناوري هاي نوين صنعت ساختمان از موضوعات  اين تفاهم نامه است.
اقدامات مورد توافق اين تفاهم نامه شامل  معرفي  اسامي اساتيد علمي پيشنهادي دانشگاه در دوره هاي هفت گانه مرتبط با حوزه ساختمان به دبيرخانه جهت همكاري در نشريه  و پيش بيني ساختاري مناسب در سايت دبيرخانه در بخش نشريه و داوري مقالات مي باشد .
اين تفاهم نامه در شش ماده و در چهار نسخه تنظيم و مبادله شد، بطوريكه  دو طرف اين تفاهم نامه موظف و متعهد به حفظ اطلاعات وفق ضوابط ومقررات جاري كشور نسبت به يكديگر هستند.
اعتبار اين تفاهم نامه يكساله است كه درصورت توافق طرفين قابل تمديد است .

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22