1

7

4

8

9

10

22 

 

راه‌اندازی سامانه اینترنتی مدیریت کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد
راه‌اندازی سامانه اینترنتی مدیریت کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی
سامانه اینترنتی مدیریت کانون های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی و اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه راه اندازی شد.

دکتر حبیب‌الله اسماعیلی، مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: «سامانه مدیریت کانون‌های فرهنگی و اجتماعی به نشانی http://kanoonha.farhangi.iau.ir برای سازماندهی اعضای کانون‌های فرهنگی و اجتماعی و ارج نهادن به فعالان فرهنگی در دانشگاه‌ها راه‌اندازی شده است.»
او ادامه داد: «این سامانه در دو زمینه کانون فرهنگی، اجتماعی،‌ هنری، ادبی، دینی و مذهبی (ویژه دانشجویان) و همچنین کانون خانه و دانشگاه فعال خواهد بود.»
اسماعیلی افزود: «در سامانه مدیریت کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، همه اطلاعات مربوط به کانون‌های دانشجویی و خانه و دانشگاه که دارای مجوز هستند، تجمیع و در این باره، بانک اطلاعاتی ارزشمندی تشکیل می‌شود.»
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: «در صورت ثبت و تکمیل مشخصات دانشجویان در سامانه مورد نظر از سوی دانشگاه، مزایای کانون‌های فرهنگی به آنها تعلق می‌گیرد.»

لينك هاي مرتبط

 102