1

7

4

8

9

10

22 

 

فراخوان ارسال مقاله به همایش ملی صلح و گفتگو در اندیشه امام خمینی (ره)

همایش ملی صلح و گفتگو در اندیشه امام خمینی (ره) دهم خردادماه در دانشگاه آزاد اسلامي اراك برگزار مي شود . مهلت ارسال مقالات 15 ارديبهشت ماه است و علاقمندان مي توانند مقالات خود را به آدرس   http://sca.iau-arak.ac.ir ارسال نمايند .

لينك هاي مرتبط

 102