1

7

4

8

9

10

22 

 

برگزاری نشست مشترک شورای اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی باروسا ومدیران استان های خراسان رضوی، شمالی وجنوبی

برگزاری نشست مشترک شورای اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی باروسا ومدیران استان های خراسان رضوی شمالی وجنوبی در واحد مشهد
نشست مشترک شورای اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی باروسا ومدیران اداری مالی واحدها و مراکز استان های خراسان رضوی، شمالی وجنوبی در واحدمشهد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد : دکتر شیخ الاسلامی رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در این نشست که به ریاست دکترمرتضی احسانی معاون اداری مالی و با حضور مدیران این حوزه و روسای و مدیران اداری مالی واحدها و مراکز استانهای خراسان در دانشکده فنی مهندسی واحد مشهد همراه بود ، ضمن خیرمقدم به ارائه گزارشی از استان خراسان رضوی وواحد مشهد پرداخت .
در این جلسه هر یک از روسای و معاونین اداری مالی واحدها ومراکزاستانهای خراسان رضوی ، شمالی وجنوبی با ارائه گزارشی مشکلات حوزه اداری و مالی خود را مطرح کردند که این مسائل مورد بررسی قرارگرفت .
در ادامه ابریشمی‌نیا مشاور ریاست و اداری مالی دانشگاه با اشاره به مصوبات نشست های شورای اداری مالی واحدهای استان خراسان، در خصوص دستور جلسه و بخشنامه ها و آيين نامه هاي معاونت اداري و مالي درهریک از واحدهای استان با روسا و مدیران اداری مالی به بحث وتبادل نظر پرداختند .
 رسیدگی به ابهامات اداری مالی ، رفع مشکل نیروی انسانی ، بازنشستگی کارکنان و ...  در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت .

لينك هاي مرتبط

 102