1

7

4

8

9

10

22 

 

آگهی دعوت مجمع عمومی – كانون بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

بدینوسیله پیرو موافقت کمیسیون . ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها با تاسیس کانون صنفی بازنشستگان هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از بازنشستگان محترم دعوت می شود با در دست داشتن حکم بازنشستگی خود در مجمع عمومی کانون فوق که در ساعت 9 صبح روز پنچ شنبه مورخ 26/1/95 در محل مشهد – قاسم آباد – بلوار استاد یوسفی دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه آزاد اسلامی – سالن اجتماعات برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه : عضویت اعضاي حاضر ، تصویب اساسنامه کانون ، تعیین میزان حق عضویت  ، تعین روزنامه کثیرالانتشار ، انتخاب هیات مدیره و بازرس
ضمناً کسانی که مایل به عضویت در هیات مدیر یا بازرس کانون می باشند می بایست مدارک  ذیل را حداکثر تا تاریخ 20/1/95 به نشانی : قاسم آباد – بلوار استاد یوسفی دانشکده فنی ومهندسی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال نمایند.
مدارک لازم :  درخواست کتبی نامزدی در هیات مدیر یا بازرسی  ،  یک قطه عکس ، تصویر حکم بازنشستگی و شناسنامه  ،
اعضای هیات موسس کانون صنفی بازنشستگان هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

لينك هاي مرتبط

 102