1

7

4

8

9

10

22 

 

كارگاه آموزشى فضاى مجازى در دانشگاه آزاد اسلامى مشهد برگزار شد

سومين كارگاه آموزشي فضاي مجازي در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد
سومين كارگاه آموزشي فضاي مجازي به همت دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده فني مهندسي با مشاركت باشگاه پ‍ژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ويژه اساتيد و كاركنان اين دانشگاه برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : اين كارگاه كه با هدف بررسي آسيب ها ، فرصت ها و تكنيك هاي  فضاي مجازي در مجموعه فرهنگي واحد مشهد برگزار شد ، استاد شراهي از كارشناسان اين حوزه ضمن تعريف شبكه هاي اجتماعي مجازي  دررابطه با اينترنت وتغييرات اجتماعي و ساير موضوعات اجتماعي به بيان مطالبي پرداخت .
 در اين كارگاه شركت كنندگان به بيان نظرات خود در خصوص محور فعاليت هاي فضاي مجازي پرداختند و استاد شراهي نيز  به سئوالات مطرح شده از سوي شركت كنندگان در اين جلسه پاسخ گفت .

لينك هاي مرتبط

 102