1

7

4

8

9

10

22 

 

ثبت نام از دانش آموزان ممتاز علمی در مدارس غیر انتفاعی سما مشهد

مدارس ابتدايي سما

1)  پیش دبستانی و دبستان پسرانه سما :  احمدآباد- خیابان عدالت 20 ، تلفن : 38403940
2)    پیش دبستانی و دبستان پسرانه سما(3) : قاسم آباد ، خیابان استادیوسفی ،  بین 25 و 27 ، تلفن : 36612411
3)    پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما(4) : وکیل آباد 59 (معلم 66)، خیابان شریف 3 ، تلفن : 38695612
4)    پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما(6) : قاسم آباد ، امامیه 30 ، تلفن : 36625840
5)    دبستان پسرانه سما گلبهار : گلبهار ، تقاطع بلوار عدالت و ابن سینا ، تلفن : 38323206
6)    دبستان دخترانه سما گلبهار: گلبهار ، تقاطع بلوار عدالت و ابن سینا ، تلفن : 38323470

دبیرستان های دوره اول سما :
7)    دبیرستان دوره اول پسرانه سما(1) : بلوار سازمان آب- خیابان شهید صادقی 7 ، تلفن : 37276171
8)    دبیرستان دوره اول پسرانه سما(3) : قاسم آباد ، خیابان استادیوسفی ، بین 25 و 27 ، تلفن : 36631012
9)    دبیرستان دوره اول دخترانه سما(4) : قاسم آباد ، بلوار ادیب ، نبش خیابان استادیوسفی ، تلفن : 36614590
10)    دبیرستان دوره اول دخترانه سما(6) : وکیل آباد 59 (معلم 66) ، خیابان شریف 3 ، تلفن : 38686161

دبیرستان های دوره دوم سما :
11)    دبیرستان دوره دوم پسرانه سما(1) : بلوار سازمان آب، شهید صادقی 7 ، تلفن : 37276171
12)    دبیرستان دوره دوم پسرانه سما(3) : قاسم آباد ، خیابان استادیوسفی ، بین 25 و 27 ، تلفن : 36631011
13)    دبیرستان دوره دوم دخترانه سما(4) : قاسم آباد ، بلوار ادیب ، روبروی ادیب 22، تلفن : 36614995
14)    دبیرستان دوره دوم دخترانه سما(6) : وکیل آباد 59 (معلم 66) ،  خیابان شریف 3 ، تلفن : 38695611

 

لينك هاي مرتبط

 102