1

7

4

8

9

10

22 

 

مدارس سما ، نمونه بارز توسعه مشارکتهای مردمی در استان

مشاور مدیر کل و رئیس مشارکتهای مردمی سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی :

مدارس سما ، نمونه بارز توسعه مشارکتهای مردمی در استان خراسان رضوی

 

مشاور مدیر کل و رئیس مشارکتهای مردمی سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از مدارس سما به عنوان نمونه بارز توسعه مشارکتهای مردمی در استان یاد کرد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد : صفایی در اختتامیه هفدهمین گردهمایی مدیران مدارس سما استان خراسان رضوی ، با اشاره به تدوین سیاستهای آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در سال تحصیلی جدید ، کلیدواژه ساعت را به عنوان مهمترین بسته سیاستی آموزش و پرورش استان ، عنوان کرد و افزود : یکی از سیاستهای ما در این بخش ساماندهی نیروی انسانی است که بیشرین مشکل را در این بخش داریم . در حال حاضر ساختار نیروهای آموزش و پرورش ، از لحاظ مقطعی ، جنسیتی ، رشته ای و حتی از لحاظ منطقه ای هم نامتوازن است و اجرای این سیاستها به ما کمک می کند تا به توازن نیروها دست پیدا کنیم.

وی ، ارتقای مدیریت آموزشگاهی را دومین سیاست در این بخش عنوان کرد و با ابراز رضایت از عملکرد مدارس سما در مشهد و استان افزود : آموزش و پرورش استان از عملکرد مجموعه مدارس سما رضایت دارد و از همه مسئولان سما در سطح استان تشکر می کنم.

صفایی ، عملیاتی کردن بودجه ، توسعه مشارکتهای مردمی و تمرکز زدایی را از سیاستهای دیگر این بخش بیان کرد و افزود : یکی از نمونه های بارز در توسعه مشارکت های مردمی در سطح استان ، مدارس سما هستند.

مشاور مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ، از کلیدواژه قنات به عنوان یکی دیگر از بسته های سیاستی آموزش و پرورش استان ، یاد کرد و افزود : قرآن و انجام فعالیتهای قرآنی ، نماز ، امام شناسی و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت از انتظارات آموزش و پرورش از مدارس در این بخش است.

وی ضمن پیشنهاد برگزاری یادواره شهدا توسط مدارس سما ، تاکید کرد : مدارس غیر دولتی و مخصوصا سما که یک برند است در بحث قنات بیشتر فعالیت کنند.

رئیس مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش خراسان رضوی ، کلیدواژه های مدد و دماسنج را از دیگر بسته های سیاستی آموزش و پرورش استان عنوان کرد و افزود : در کلیدواژه مدد ، مغزورزی ، دل ورزی و دست ورزی و در کلیدواژه دماسنج ، توجه به دانش آموز و تشکلهای دانش آموزی ، توجه به معلمان و تشکلهای معلمان ، توجه به اولیا و تشکلهای آنان و توجه به سیاستها و مشارکتها از جمله سیاستهای آموزش و پرورش در این دو بخش لحاظ شده است.

صفایی ، با اعلام آمادگی و حمایت آموزش و پرورش استان در حوزه تاسیس هنرستانها ، تصریح کرد : اگر مجموعه سما در حوزه هنرستانهای فنی و کاردانش به صورت جدی ورود پیدا کند ما این آمادگی را داریم که سما را حمایت کنیم.

هفدهمین گردهمایی مدیران مدارس سما استان های خراسان رضوی ، سمنان و فارس با حضور روسا و دبیران شورای سیاستگذاری سمای این استانها ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی ، مشاور مدیر کل و رئیس مشارکتهای مردمی سازمان آموزش و پرورش استان ، سردبیر مجله رشد معلم و مشاور موسسه غیرانتفاعی مفید ، سبحانی عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران و معاونان دانشگاه و روسای مراکز آموزشی و فرهنگی سما و مدیران مدارس سمای سه استان خراسان رضوی ، سمنان و فارس به میزبانی مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد به مدت دو روز در هتل گلستان مشهد برگزار شد.

لينك هاي مرتبط

 102