1

7

4

8

9

10

22 

 

بهترین معلمان شهر ، معلمان مدارس سما باشند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی در جمع مدیران مدارس سما استان تاکید کرد :

بهترین معلمان شهر ، معلمان مدارس سما باشند / اخلاق ، اصل اول در مشتری مداری

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی در اختتامیه هفدهمین گردهمایی مدیران مدارس سما این استان در مشهد ، بر جذب بهترین معلمان شهر برای مدارس سما تاکید کرد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد : دکتر عباس شیخ الاسلامی در جمع مدیران مدارس سما استان خراسان رضوی ، با اعلام سیاست دانشگاه مبنی بر تقویت و حمایت از سما به عنوان یکی از بدنه های مهم دانشگاه آزاد اسلامی ، افزود : سما مجموعه ای در حال رشد است و دانشگاه نیز نگاه ویژه ای به سما دارد و اگر تعداد دانش آموز ودانشجو و تعداد مراکز در مجموعه سما افزایش یابد مسلما کمک بیشتری به سما خواهیم کرد.

وی در جمع مدیران مدارس سما ، ضمن تاکید بر داشتن نوآوری در حیطه مدیریتی ، تصریح کرد : مشتری مداری اصل مهمی است که در دنیای رقابت امروز باید به آن توجه کرد و اگر در این دنیای رقابتی دانشجو و دانش آموز جذب نکنید سما کم کم تضعیف خواهد شد و اگر در جهت شناساندن مجموعه سما تبلیغ خوبی نکنید و اگر امیدواری در خانواده ها ایجاد نکنید ، مجموعه کم کم از دست خواهد رفت ، وضعیتی که در حال حاضر در 200 واحد دانشگاهی و سما در سطح کشورداریم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، بر داشتن اخلاق ، منش و رفتار خوب به عنوان اصل اول در مشتری مداری ، تاکید کرد و افزود : سعی کنید خوش اخلاق ترین افراد را در بخش ثبت نام قرار دهید و آن وقت اخلاق خوب منجر به تبلیغ خوب می شود.

شیخ الاسلامی با تاکید برجذب بهترین معلمان شهر برای مدارس سما ، جذب نیروهای کارآمد و قوی را برای مدارس سما به مدیران مدارس یادآور شد و افزود : در حوزه مدیریتی خود سعی کنید با سفارش کار نکنید و نیروهای ضعیف و بدبرخورد را از مجموعه بیرون کنید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی با پررنگ خواندن نقش مدیران مدارس در ایجاد مجموعه قوی ، افزود : وظیفه شما خیلی سنگین و نقش شما خیلی مهم است و امیدواریم با ایفای نقش موثر شما در مدارس ، سما به یک مجموعه بسیار قوی ، کارآمد و کارآفرین در استان تبدیل شود.

هفدهمین گردهمایی مدیران مدارس سما استان های خراسان رضوی ، سمنان و فارس با حضور روسا و دبیران شورای سیاستگذاری سمای این استانها ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی ، مشاور مدیر کل و رئیس مشارکتهای مردمی سازمان آموزش و پرورش استان ، سردبیر مجله رشد معلم و مشاور موسسه غیرانتفاعی مفید ، سبحانی عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران و معاونان دانشگاه و روسای مراکز آموزشی و فرهنگی سما و مدیران مدارس سمای سه استان خراسان رضوی ، سمنان و فارس به میزبانی مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد به مدت دو روز در هتل گلستان مشهد برگزار شد.

لينك هاي مرتبط

 102