1

7

4

8

9

10

22 

 

مهم و فوری /قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده علوم پایه

کلیه کلاس های گروه های آموزشی شیمی ، زیست شناسی و بیوشیمی – بیوفیزیک از نیمسال اول 95-94 در ساختمان دانشکده علوم پایه واقع در خیابان راهنمایی تشکیل خواهد شد .

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

لينك هاي مرتبط

 102