1

7

4

8

9

10

22 

 

سند جامع سياست هاي فرهنگي حوزه و دانشگاه تدوین شود

مدير پژوهش حوزه علميه خراسان:
سند جامع سياست هاي فرهنگي حوزه و دانشگاه تدوین شود
مدير پژوهش حوزه علميه خراسان گفت: تدوین سند جامعه فعالیت های فرهنگی و زمينه سازي براي گفتگو و تبادل امتيازات حوزه و دانشگاه از كارهايي است كه در زمينه وحدت حوزه و دانشگاه بايد انجام شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به نقل از خبرگزاري حوزه : حجت الاسلام فتح اللهي، امروز در نشست هم انديشي اساتيد حوزه و دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، در مدرسه علميه عالي نواب با بيان اين كه تدوين سند جامع سياست هاي فرهنگي و ايجاد دفتر وحدت حوزه و دانشگاه از اقدام هايي است كه پيشنهاد مي شود، ابراز داشت: زمينه سازي براي گفتگو، تبادل نظر علمی حوزویان و دانشگاهیان، تشكيل كارگروه هاي تخصصي، هم انديشي بيشتر، بهره بردن از اساتيد يكديگر در حوزه و دانشگاه در برنامه هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و سياسي از جمله راه هايي است كه در زمينه تقويت و وحدت اين دو نهاد پيشنهاد مي شود.
وي، نقد كتاب، برپایی كرسي آزادانديشي، مقابله با شكاف و تفرقه ميان حوزه و دانشگاه، برگزاري اردوهاي مشترك، هم انديشي مدرسان اين دو نهاد و تدوين منشور مديريت راهبردي را از ديگر اقداماتي پيشنهاد كرد كه مي تواند در زمينه وحدت حوزه و دانشگاه موثر باشد.
همچنين در اين نشست، دكتر خورشيدي، رئيس دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد مشهد با اشاره به اين كه متاسفانه كارهايي كه انجام مي شود دفاعي و بعد از تهاجم دشمن مي باشد، ابراز داشت: امروز بايد براي آينده برنامه داشته باشيم و الگو ارائه كنيم وگرنه نخواهيم توانست نياز جامعه را پاسخ دهيم.
وي تعامل حوزه و دانشگاه در زمينه پژوهش و قانونمندي توليد را مثبت دانست و افزود: يكي از مواردي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، رعايت اخلاق است كه حوزه در زمينه فرهنگ سازي و تربيت اخلاق جامعه نقش دارد.
گفتني است، اين نشست به همت دفتر سياسي حوزه علميه خراسان و با مشاركت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، در مدرسه علميه عالي نواب با حضور اساتيد حوزه علميه مشهد و اين دانشگاه برگزار شد.
لينك هاي مرتبط

 102