1

7

4

8

9

10

22 

 

برگزارى جشن تكليف ويژه فرزندان اساتيد و كاركنان دانشگاه


جشن تكليف ويژه فرزندان اساتيد و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي گردد
ستاد اقامه نماز دانشگاه در راستاي تعظيم شعائر اسلامي اقدام به برگزاري مراسم جشن تكليف ويژه فرزندان همكاران ارجمند و اساتيد معزز نموده است . لذا همكاراني كه داراي فرزند ( 9 سال كامل براي دختر و 5/ 14 سال كامل براي پسر تا پايان سال 93  ) مي باشند مدارك ذيل را تكميل و تا تاريخ 30 آذرماه   به دفاتر فرهنگ اسلامي دانشكده ها و يا ستاد اقامه نماز دانشگاه واقع در مجموعه فرهنگي تحويل نمايند . به مداركي كه پس از زمان فوق ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد . زمان برگزاري جشن متعاقبا" اعلام خواهد شد . (36630288)
مدارك لازم :
1 – تكميل فرم ثبت نام
2 – ارسال يك دوره كپي شناسنامه همكار و كپي حكم كارگزيني
3 – كپي شناسنامه فرزند ص1

فرم ثبت نام جهت شركت در جشن تكليف دانشگاه آزاد اسلامي مشهد 1392

مشخصات همكار

نام و نام خانوادگي

شاغل در قسمت

تلفن محل كار

تلفن همراه

مشخصات فرزند

نام و نام خانوادگي

تاريخ دقيق تولد

سن

مقطع تحصيلي

امضاء همكار:


لينك هاي مرتبط

 102