درخشش دانشگاه مسابقات كشوري قرآن وعترت

Portal Info
Travel

درخشش  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در مسابقات كشوري قرآن وعترت
استاد و كارمند و دو تن از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد موفق به كسب رتبه هاي برتر نوزدهمين دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي شدند .
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : آقاي سيد علي مومنيان استاد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مقام اول حفظ بيست جزء قرآن كريم را كسب كرد .
در بخش دانشجويي آقاي رضا عليزاده دانشجوي مهندسي واحد مشهد در مسابقات كتبي رشته زندگاني پيامبر اكرم (ص) رتبه دوم  و آقاي مهدي سلطاني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق در رشته قرائت تحقيق مقام سوم را بدست آوردند  .
آقاي غلامحسين دهقان كارمند واحد مشهد نيز در بخش حفظ جزء سي قرآن كريم ، موفق به كسب رتبه سوم اين مسابقات شد .