1

7

4

8

9

10

22 

 

راهيابي نمايش دانشگاه به مرحله كشوري جشنواره تئاتر بسيج


راهيابي نمايش دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به مرحله كشوري جشنواره تئاتربسيج
نمايش «روزي روزگاري آبادان» دانشگاه  آزاد اسلامي مشهد به بخش كشوري يازدهمين جشنواره تئاتر بسيج راه يافت .
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : گروه نمايش «روزي روزگاري آبادان»  كاري از امور فوق برنامه مديريت فرهنگي دانشگاه  آزاد اسلامي مشهد به سرپرستي عليرضا بابارضا با حضور در مرحله منطقه اي جشنواره تناتر بسيج كه از 25 تا 28 مهرماه  در شهرستان گرگان برگزار گرديد ، به مرحله كشوري اين جشنواره نيز راه يافت .
منتخبين نمايش «روزي روزگاري آبادان» در بخش منطقه اي ؛ بازيگري زن اول : خانم ستايش رجايي نيا و دربخش كارگرداني دوم ؛ خانم منصوره داوري نژاد كه موفق به كسب ديپلم افتخار و جوايز نقدي شدند و از حميد رضا شجري بازيگر خردسال نيز تقدير بعمل آمد .


لينك هاي مرتبط

 102