1

7

4

8

9

10

22 

 

افتتاح دفتر كانون علمى ،فرهنگى و سياسى ايثار دانشگاه

دفتر كانون علمي ،فرهنگي و سياسي ايثار دانشگاه ازاد اسلامي مشهد افتتاح شد
دفتر كانون علمي، فرهنگي و سياسي ايثار دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در مجتمع علوم انساني اين دانشگاه افتتاح گرديد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه ازاد اسلامي مشهد: حجت الاسلام عابديني نژاد مدير ستاد شاهد و ايثارگرواحد مشهد در مراسم افتتاحيه اين دفتر كه با حضور حجت الاسلام دكتر رجايي پور رياست دانشكده الهيات، اعضاي شوراي مركزي كانون ايثار و تعدادي از دانشجويان شاهد و ايثارگر واحد مشهد همراه بود، افزود: دفتر كانون علمي فرهنگي سياسي ايثار دانشجويان شاهد و ايثارگر به منظور توانمند سازي، عزت مندي، و روحيه خودباوري و متبلور نمودن هويت مداري دانشجويان شاهد و ايثارگر در اين دانشگاه افتتاح مي شود.
وي با اشاره به اينكه اين دفتر با 3 كميته علمي پژوهشي، فرهنگي مذهبي و سياسي فعاليت خود را آغاز مي كند، تصريح كرد: حفظ و حراست از آثار و پيام شهيدان و ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، تقويت نقش دانشجويان در عرصه هاي علمي،فرهنگي و سياسي كشور و ايجاد زمينه همفكري و مشاركت دانشجويان در مسائل اموزشي و فرهنگي از جمله اهداف اين دفتر است.
در ابتداي اين جلسه حجت الاسلام دكتر رجايي پوررياست دانشكده الهيات واحد مشهد ضمن حمايت از فعاليتهاي علمي و فرهنگي و سياسي اين دفتر، در رابطه با ارزش شهادت و ايثاربه بيان مطالبي پرداخت و خاطر نشان ساخت: در راستاي احياي آرمانهاي شهدا و ايثارگران از هيچ تلاش و كوششي دريغ نخواهيم كرد.

لينك هاي مرتبط

 102