1

7

4

8

9

10

22 

 

نشست هم انديشي اعضاي هيات هاي گزينش مدرسين قرآن دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور

فردا؛  در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي شود:
نشست هم انديشي اعضاي هيات هاي گزينش مدرسين قرآن دانشگاه آزاد اسلامي 
نخستين نشست هم انديشي اعضاي هيات هاي گزينش مدرسين درس «آشنايي با قرآن كريم» دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور به ميزباني واحد مشهد برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي، نخستين نشست هم انديشي اعضاي هيات هاي گزينش مدرسين درس آشنايي با قرآن كريم دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور از 27 لغايت 29 خرداد ماه به مدت سه روز  به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در مركز رفاهي فرهنگي اين واحد دانشگاهي برگزار مي شود.
در اين مراسم دكتر عبدالمجيد طالب تاش رئيس پژوهشكده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر علي سروري مجد رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي، دكتر جواد مهدوي نسب مسوول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و ساير مسئولين دانشگاهي حضور خواهند يافت.

لينك هاي مرتبط

 102