1

7

4

8

9

10

22 

 

اطلاعيه مهم/ قابل توجه دانشجويان دكتري تخصصي شركت كننده درآزمون جامع

اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد  اسلامي مشهد طي اطلاعيه اي اعلام كرد:
آزمون كتبي دانشجويان دكتري تخصصي شركت كننده درآزمون جامع نيمسال دوم 98-1397  طي روز هاي سه شنبه و چهارشنبه 11 و  تيرماه و آزمون شفاهي در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 12 و 13 تيرماه امسال برگزار مي شود.
 محل برگزاري آزمون كتبي استان خراسان در واحد مشهد مي باشد.

 روابط عمومي دانشگاه

لينك هاي مرتبط

 102