اطلاعيه - قابل توجه دانشجويان، اساتيد و كاركنان محترم دانشگاه

Portal Info
Travel

به اطلاع دانشجويان، اساتيد و كاركنان محترم دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي رساند:
 اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه به علت جابجايي به مكان جديد واقع در پرديس دانشگاه جنب دانشكده هنر و معماري از روز شنبه 4 خرداد لغايت 6 خردادماه قادر به ارائه خدمات به مراجعين محترم نمي باشد. 
روابط عمومي دانشگاه