1

7

4

8

9

10

22 

 

اطلاعيه - قابل توجه دانشجويان، اساتيد و كاركنان محترم دانشگاه

به اطلاع دانشجويان، اساتيد و كاركنان محترم دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي رساند:
 اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه به علت جابجايي به مكان جديد واقع در پرديس دانشگاه جنب دانشكده هنر و معماري از روز شنبه 4 خرداد لغايت 6 خردادماه قادر به ارائه خدمات به مراجعين محترم نمي باشد. 
روابط عمومي دانشگاه

لينك هاي مرتبط

 102