1

7

4

8

9

10

22 

 

برگزاري همايش يادگيري مهارتهاي پيش از ازدواج ويژه دانشجويان

ویژه دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی مشهد برگزار مي شود:
                                                                            همایش یادگیری مهارتهای پیش از ازدواج
                                                                                      
زمان : چهارشنبه اول خردادماه ساعت ۱۱
مكان: سالن همايش هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد جنب مزار شهدای گمنام

لينك هاي مرتبط

 102