1

7

4

8

9

10

22 

 

برگزاري جشن يار دبستاني من 2

بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي كند:    
                                                                                                             جشن یار دبستانی من۲
                                                                                              با حضور آریا عظیمی نژاد و دکتر سید بشیرحسینی
زمان: دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۳
مكان: سالن همايش هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد جنب مزار شهدای گمنام

 

لينك هاي مرتبط

 102