1

7

4

8

9

10

22 

 

اولین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي برگزار شد

اولین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي  برگزار شد
اولین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي  با حضور رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي ، اولین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دكتر علي سروري مجد رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و دكتر اسماعيل خيرخواه رئيس شوراي پژوهشي و دبير شوراي اقتصاد دانش بنيان استان خراسان رضوي و اعضاي شورا در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد.
دكتر خيرخواه در ابتداي اين جلسه به ارائه گزارشي از جلسه قبل و فرآيند انجام كار پرداخت و اعضای  شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه،  دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را بیان کردند.
اجراي شيوه نامه جديد شوراي اقتصاد دانش بنيان ، تركيب و تشكيل كميته هاي تخصصي استان و برنامه هاي عملياتي واحدها درمورد درآمدهاي غير شهريه دانش بنيان و سرمايه گذاري از مباحث مطرح شده در اين جلسه بود كه توسط اعضا مورد بررسي قرار گرفت.

لينك هاي مرتبط

 102