1

7

4

8

9

10

22 

 

برگزاري کارگاه آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد (Word) به صورت سیستماتیک

انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار می کند:
                                                           کارگاه آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد (Word) به صورت سیستماتیک ؛ از مقدماتی تا پیشرفته
 ویژه تمامی رشته ها و به صورت رایگان

 

لينك هاي مرتبط

 102