برگزاري نشست تخصصی با موضوع اعجاز علمی قرآن در دانشگاه

Portal Info
Travel

سلسله مباحث گفتمان انقلاب اسلامي
                                                                        نشست تخصصی با موضوع اعجاز علمی قرآن
‏                                                                                ‏ ‏ با سخنرانی  دکتر رضایی اصفهانی  
زمان: چهارشنبه ۱۸ارديبهشت ماه ساعت ۱۳
مكان : مجتمع علوم انسانی دانشگاه ازاداسلامی مشهد طبقه چهارم اتاق شورا  دانشكده الهيات - همراه با صدور گواهی