جزء خواني قرآن كريم در ماه مبارك رمضان

Portal Info
Travel

كانون جرعه نور دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي كند:
                                                                         جزءخوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان
زمان: هر روز ساعت ۱۱/۳۰
مكان : مسجد جامع حضرت مهدی عج دانشگاه آزاد اسلامی مشهد