1

7

4

8

9

10

22 

 

جزء خواني قرآن كريم در ماه مبارك رمضان

كانون جرعه نور دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي كند:
                                                                         جزءخوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان
زمان: هر روز ساعت ۱۱/۳۰
مكان : مسجد جامع حضرت مهدی عج دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

لينك هاي مرتبط

 102