ساعت کاری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي در ماه مبارک رمضان اعلام شد

Portal Info
Travel

 بر اساس مصوبه هیات رییسه محترم دانشگاه و دستور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان در کلیه واحدهای استان خراسان رضوی؛
ساعت کاری اداری ماه رمضان ، از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰ خواهد بود