تبريك سالروز شهادت استاد شهيد مرتضى مطهرى و گراميداشت مقام معلم و استاد

Portal Info
Travel

12ارديبهشت،  سالروز شهادت استاد شهيد مرتضي مطهري و روز گراميداشت مقام معلم و استاد را به كليه اساتيد معزز و معلمين (سما)گرانقدر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تبريك و تهنيت عرض مي نماييم .