1

7

4

8

9

10

22 

 

فراخوان عضويت در كميته‌هاي تخصصي شوراي اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي

 فراخوان عضويت در كميته‌هاي تخصصي شوراي اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي +  دانلود فرم ثبت نام   
شوراي اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي جهت عضويت در كميته‌هاي تخصصي اين شورا فراخوان داد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي،  دكتر اسماعيل خيرخواه  معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد دراين رابطه گفت:  با توجه به  شروع فعاليت شوراي اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي به منظور بهره‌مندي از توانمندي‌هاي اعضاء هيات علمي و پرسنل دانشگاه و مشاركت ايشان در كميته‌هاي تخصصي شوراي مذكور، از همكاران محترم كه علاقه‌مند به همكاري در اين كميته‌ها مي‌باشند، تقاضا دارد درخواست و رزومه خود را حداكثر تا تاريخ  20 ارديبهشت ماه به حوزه معاونت پژوهش وفناوري مشهد ارسال نمايند.
وي افزود: اين درخواست‌ها توسط شورا بررسي شده و افراد حائز شرايط انتخاب و بصورت مكتوب به ايشان ابلاغ  مي شود.  
دبير شوراي اقتصاد دانش بنيان استان خراسان رضوي كميته‌هاي تخصصي را شامل كميته امور اقتصادي و سرمايه‌گذاري ، كميته اقتصاد آموزش و بهره‌وري ،  كميته منابع و مصارف و  كميته خدمات علمي و پژوهشي و فناوري عنوان كرد.
دكتر خير خواه در خصوص وظيفه‌مندي كميته‌هاي تخصصي اظهار داشت:  كميته امور اقتصادي و سرمايه‌گذاري؛ فعاليتهاي نظير ساماندهي و اجراي فعاليتهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري دانشگاه آزاد اسلامي،  برنامه‌ريزي و توسعه فعاليتهاي شركتهاي دانش‌بنيان،  هدايت و ساماندهي فعاليتهاي واحدها و مراكز دانشگاه در حوزه‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري، ايجاد زمينه‌هاي درآمدي متنوع و پايدار براي دانشگاه و تبديل به احسن نمودن دارائيهاي دانشگاه براي بهره‌برداري بيشتر را انجام مي دهد.
وي؛  كمك به حفظ ارزش دارائيهاي جاري و غير جاري دانشگاه،بررسي و تاييد حضور دانشگاه در بازارهاي مناسب،  كمك به ايجاد ارتباط بين دانشگاه و صنعت وبخش‌هاي اقتصادي كشور، افزايش توان پايداري و رقابتي دانشگاه و تجهيز منابع مالي و اقتصادي، بررسي دقيق و كارشناسي امور ارجاعي از سوي شورا و رياست دانشگاه، ارائه نظريات مشاوره‌اي و كارشناسي در زمينه‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري به رياست دانشگاه و برگزاري جلسات ، همايش‌ها و كارگروههاي تخصصي را از ديگر فعاليتهاي كميته امور اقتصادي و سرمايه گذاري بيان كرد.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، برنامه هاي كميته اقتصاد آموزش و بهره وري را شامل  برنامه ‌ريزي براي حضور دانشگاه در كليه بازارهاي آموزشي داخل و خارج از كشور، افزايش توان رقابتي دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه‌هاي آموزشي و خصوصا حوزه پزشكي،  ايجاد توازن در توسعه ظرفيت جذب دانشجو و توسعه فيزيكي دانشگاه، بهينه‌سازي فعاليتهاي آموزشي ، بهينه‌سازي بهره برداري از فضاهاي آموزشي، كمك به ايجاد درآمدهاي متنوع و پايدار براي دانشگاه از طريق فعاليتهاي آموزشي مختلف،  تعيين، متناسب سازي و اقتصادي نمودن شهريه‌ها و رشته‌هاي تحصيلي براي جذب بيشتر دانشجو، كمك به توسعه آموزشي دانشگاه و خصوصا در رشته‌هاي پزشكي و برگزاري جلسات، همايش‌ها و كارگروههاي تخصصي برشمرد.
دكتر خير خواه با اشاره به فعاليتهاي  كميته منابع و مصارف، افزود: اين كميته نيز به بررسي منابع مالي و درآمدي و كمك به متنوع سازي و پايدار سازي اين منابع ، بررسي و اقدام براي كاهش ريسك درآمدهاي دانشگاه،  بررسي راهكارهاي مناسب براي حفظ ارزش‌ واقعي دارائيهاي جاري و غير جاري دانشگاه، بررسي نحوه عملكرد هزينه‌هاي جاري دانشگاه و راههاي صرفه‌جويي در هزينه‌ها،  بررسي نحوه عملكرد هزينه‌هاي عمراني دانشگاه و صرفه‌جويي و بهينه‌سازي مي پردازد.
وي ادامه داد:  كمك به مديريت نقدينگي دانشگاه، كمك به تجهيز و تامين كادر مالي متخصص و كارآمد براي دانشگاه،  تامين نرم‌افزارهاي لازم براي ساماندهي امور مالي دانشگاه، ارائه پيشنهادها براي اعمال سازمانهاي نظارتي وحسابداري و حسابرسي مورد نياز بخش مالي،  ارائه پيشنهادي سازنده و بررسي موارد ارجاعي از سوي شورا، ارائه نظرات كارشناسي و مشاوره‌اي به شورا و رياست دانشگاه، برگزاري جلسات، همايش‌ها و كارگروههاي تخصصي از ديگر فعاليتهاي ديگر اين كميته است.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، كميته خدمات علمي، پژوهشي وفناوري را كميته ديگر شوراي اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي دانست و گفت: اين كميته بهينه سازي فعاليتهاي علمي و پژوهشي در سطح دانشگاه، كمك به راه‌اندازي و تاسيس شركتهاي دانش بنيان در حيطه علوم پزشكي، مهندسي و خدمات، كسب درآمدهاي پايدار از طريق فروش خدمات علمي وپژوهشي به ساير بخش‌ها،  كمك به انجام فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي براي سازمانها، وزارتخانه‌ها و مراكز دولتي، ايجاد ارتباط با ساير مراكز پژوهشي كشور براي رشد توان پژوهشي و تحقيقاتي. ، بررسي و تصويب طرحهاي پژئوهشي درآمدزا براي دانشگاه درحوزه‌هاي مجاز، كمك به توليد علم و ثروت در اقتصادملي،  كمك به تجاري سازي ايده‌ها و نوآوريها، ايجاد ارتباط بين دانشگاه و صنعت و فعاليتهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري در كشور،  تهيه طرح‌هاي درآمدزا براي دانشگاه در همه زمينه‌هاي قانوني و مجاز از جمله فعاليتهاي مرتبط با پزشكي و توليد دارو و واكسن را برعهده دارد.
دكتر خير خواه تصريح كرد: در فرم درخواست مشاركت در كميته‌هاي  تخصصي شوراي اقتصاد دانش‌بنيان دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي علاوه بر انتخاب  كميته مورد نظر، وضعيت پرسنلي ( هيات علمي/ كارمند) و گروه آموزشي و محل خدمت ، سوابق علمي و اجرايي نيز بايد قيد شود.
براي دريافت فرم ثبت نام   لطفا اينجا كليك نمائيد  

لينك هاي مرتبط

 102