1

7

4

8

9

10

22 

 

برگزاري همايش امنيت هك اندرويد از طريق فيشينگ و راهكار مقابله با آن

دومین سری همایش امنیت
                                                               مقابله با هک اندروید از طریق فیشینگ
زمان : سه شنبه 10 ارديبهشت ماه ساعت ۱۱/۳۰
مكان: دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، طبقه ۲ ، سالن خواجه نصیرالدین طوسی

لينك هاي مرتبط

 102