ايام تعطيلات نوروزي از ابتداي فروردين تا 16 فروردين ماه 1398

Portal Info
Travel

طبق بخشنامه: ايام تعطيلات نوروزي کارکنان دانشگاه از ابتدا لغایت 16 فروردین 98 / پایان وقت اداری سال 1397 سه شنبه 28 اسفندماه  ساعت 14
بر اساس این بخشنامه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعم از اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی از ابتدای فروردین تا 16 فرودین سال 1398می توانند از تعطیلات عید نوروز بهره مند شوند.

در متن این بخشنامه آمده است:
پیشاپیش ضمن تبریک سال 1398 و آرزوی سلامتی و تندرستی برای کلیه کارکنان دانشگاه و خانواده محترم آنان در سال جدید، به منظور رفاه و آسایش این عزیزان مقرر شد:  کلیه کارکنان دانشگاه  از ابتدای فروردین لغایت شانزدهم فروردین 1398به عنوان تعطیلات ایام عید نوروز بهره مند گردند.
بنا بر این گزارش،  به منظور کنترل وکاهش هزینه های سربار رعایت موارد زیر تاکید شده است:
- تاسیسات حرارتی و برودتی (وسائل سرمایشی و گرمایشی) دراوقاتی که نیاز نیست ، به خصوص در ایام تعطیلات خاموش گردد.
-استفاده شخصی از اتومبیل های دانشگاه در ایام تعطیلات عید ممنوع است.
- پیش از ترک محل کار از خاموش بودن کلیه وسایل برقی به خصوص دستگاه کپی ، کامپیوتر ، پرینتر وغیره اطمینان حاصل شود.
-مسئولین حفاظت فیزیکی دانشگاه پس از حصول اطمینان از رعایت کلیه موارد ایمنی در ساختمان ها، درهای ورودی را پلمب نمایند.
-کارکنانی که ماهیت وظایف ونوع شغل آنان به گونه ای است که می باید در محل کار حضور یابند(مانند پرسنل حفاظت و تاسیسات که به صورت شیفتی انجام وظیفه می نمایند) ونیز مسئولین ستادهای اسکان نوروزی می توانند وفق ضوابط و مقررات از حق الزحمه اضافه کاری بهره مند گردند.
-حضور پرسنل خدمات بهداشتی و درمانی و کادر بیمارستان ها حسب برنامه شیفتی ومقررات مربوطه و طبق نظر ریاست واحد دانشگاهی خواهد بود.
-پایان وقت اداری سال 1397 سه شنبه مورخ 28 اسفندماه  ساعت 14 تعیین می گردد.
- متذکر می گردد کلیه فعالیتهای آموزشی و اداری دانشگاه از روز شنبه مورخ 17  فروردین ماه 98 طبق روال عادی برقرار می باشد .