مراسم بزرگداشت روز شهدا در‌ دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار می‌شود

Portal Info
Travel

 همزمان با 22 اسفندماه روز بزرگداشت شهید
ستاد شاهد و امور ایثارگران ‌ دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراسم بزرگداشت روز ملي شهيد را دراين دانشگاه برگزار مي كند، لذا از كليه دانشجويان، اساتيد و كاركنان محترم دانشگاه جهت حضور در اين مراسم دعوت بعمل مي آيد.

زمان: فردا چهارشنبه 22 اسفندماه
مكان: مزار شهداي گمنام دانشگاه آزاد اسلامي مشهد - بعد از اقامه نماز ظهر و عصر